T-FLIP: Testdrevet ferdighetslæring i programmering

Partnere

Prosjektdeltagere

Headshot of Morten Goodwin
 • Morten Goodwin
 • Prosjektkoordinator,Førsteamanuensis
 • Ekspertise: Programmering, Maskinlæring
Headshot of Christian Auby
 • Christian Auby
 • Senior Utvikler,Universitetslektor
 • Ekspertise: Programmering, Systemutvikling, Agile metoder
Headshot of Hein Meling
  • Hein Meling
  • Førsteamanuensis
  • Ekspertise: Programmering, Distribuerte Systemer
Headshot of Per Arne Andersen
 • Per Arne Andersen
 • Vitenskaplig Utvikler
 • Ekspertise: Programminger, Systemutvikling, Peer review
Headshot of Vera Barstad
  • Vera Barsted
  • Vitenskaplig Utvikler
  • Ekspertise: Programmingiering, Maskinlæring
No picture available for Folke Haugland
  • Folke Haugland
  • Førsteamanuensis
  • Ekspertise: Programmering, Testing
Headshot of Aniz Yazidi
  • Anis Yazidi
  • Førsteamanuensis
  • Ekspertise: Programmering, Maskinlæring
No picture available for Arne Wiklund
  • Arne Wiklund
  • Universitetslektor
  • Ekspertise: Programmering, Systemutvikling
Headshot of Tom Drange
  • Tom Drange
  • PhD Fellow
  • Ekspertise: E-learning, Teaching
Headshot of Rune Andersen
  • Rune Andersen
  • Universitetslektor
  • Ekspertise: E-læring, IKT i Univervisning, Spillifisering, Peer Review
Headshot of Ghislain Maurice Norbert Isabwe
  • Ghislain Maurice Norbert Isabwe
  • Førsteamanuensis
  • Ekspertise: Digital Læring, Human Centered Design