T-FLIP: Testdrevet ferdighetslæring i programmering

Dokumenter og presentasjoner

Populærvitenskaplig formidling

Morten Presenting

 • T-FLIP Video
Se video


Picture of offline article

 • In Norwegian - Artikkel i HjemmePC "Unik læringsteknologi
 • by Steinar Sund
Kun i papirform


AI

 • Artikkel hos Norgesuniversitet "Bruk av kunstig intelligens for behovsbaserte studentoppgaver
 • by Susanne Koch
Les artikkel


Group image of participants

 • Artikkel i elektornikknett.no "Ny læringsteknologi med automatisk evaluering
 • by Steinar Sund
Les artikkel


Morten Presenting

 • T-FLIP, Norgesuniversitetet and DDU
Les artikkel


Vitenskaplige artikler og bøker

 • Book Chapter: Educating Programming Students for the Industry in Digital Media in Teaching and its Added Value Morten Goodwin, Christian Auby, Rune Andersen, Vera Barstad (WP2)
 • Scientific Article: Educating Programming Students for the Industry in CSEDU 2016, by Morten Goodwin, Tom Drange (WP2)
 • Scientific Article: Adaptive Task Assignment in Online Learning Environments in WIMS 2016 by Per-Arne Andersen, Christian Kråkevik, Morten Goodwin and Anis Yazii (WP4)
 • Scientific presentation and abstract: T-FLIP (Conference Abstracts) in D-TEL 2015 by Morten Goodwin (WP2)

Presentasjoner interne workshops

 • Existing solutions
 • New ideas
 • Industry
 • Other