T-FLIP: Testdrevet ferdighetslæring i programmering

WP2: Arbeidslivsnær undervisning

Arbeidslivsrettet undervisning: Studentene skal jobbe i et miljø som er så likt arbeidslivet som mulig. Dette forbereder dem på en situasjon som er lik det de faktisk vil oppleve i jobb etter endt utdanning.

Automatisk evaluering: Studentene skal få mulighet for automatisk evaluering av programkode og tilbakemelding på studentoppgaver (dette må ikke forveksles med langt enklere evaluering av avkryssingsoppgaver). For å utføre slik automatisk analyse må det utvikles små testprogrammer i henhold til testdrevet utviklingsmetode.

Leveranser

  • D. 2.1: TFLIP1. Arbeidslivsnær testing Verktøy og fungerende prototype med verktøy fra arbeidslivet, inkludert versjonskontroll, byggservere og tester i fag. Systemet kan brukes av alle institusjoner allerede etter versjon TFLIP1. TFLIP1 danner grunnlaget for videreutvikling av etterfølgende versjoner.
  • D.2.2: Evaluering og formidling av TFLIP1.
  • D.2.3 Versjon TFLIP 5: Fullt fungerende prototype hvor alt arbeid er samlet i en leveranse

Deltagere

Headshot of Christian Auby
Christian Auby
Headshot of Hein Meling
Hein Meling
Headshot of Per Arne Andersen
Per Arne Andersen
No picture available for Folke Haugland
Folke Haugland
Headshot of Morten Goodwin
Morten Goodwin
Headshot of Anis Yazidi
Anis Yazidi
Headshot of Tom Drange
Tom Drange
No picture available for Arne Wiklund
Arne Wiklund