T-FLIP: Testdrevet ferdighetslæring i programmering

WP3: Pedagogisk Motivasjon og Tilbakemelding

Pedagogisk tilbakemelding og motivasjon: Systemet skal legge opp til et pedagogisk opplegg for formidling av resultatene slik at studentene får konkret evaluering og relevante ressurser knyttet til innleveringen. Dette inkluderer automatisk tilbakemelding med videoer og nettsider med relatert informasjon. Videre skal systemet være bygget slik at studentene motiveres til å arbeide med programmeringsfagene.

Leveranser

  • D.3.1: Proof of concept - Pedagogisk motivasjon
  • D.3.2: TFLIP 2. Pedagogisk motivasjon TFLIP 2 bygger direkte videre på TFLIP 1. I denne versjonen skal det være utviklet tester for alle fagene i prosjektet. Versjonen skal også inneholde fungerende front end (nettside) som gir lærerne muligheten for å gi pedagogiske riktige tilbakemeldinger, inkludert videoer, bygge oppgaver basert på hverandre, og lignende. Siden deler av systemet ikke vil være implementert før leveranse D.3.2 og D.4.2, skal Proof of concept (D.3.1, D.4.1 og D.5.1) benyttes hvor det er behov.
  • D.3.3: Evaluering og formidling av TFLIP 2.

Deltagere

Headshot of Per Arne Andersen
Per Arne Andersen
Headshot of Rune Andersen
Rune Andersen
Headshot of Ghislain Maurice Norbert Isabwe
Ghislain Maurice Norbert Isabwe