T-FLIP: Testdrevet ferdighetslæring i programmering

WP4: Behovsbasert Læring

Behovsbaserte oppgave: Verktøyet skal være i stand til å lære seg hver enkelt students utfordringer og foreslå behovsbaserte oppgaver.

Leveranser

  • D.4.1: Proof of concept - Behovsbasert læring
  • D.4.2: TFLIP 3: Behovsbasert læring TFLIP 3 bygger direkte videre på TFLIP 2. TFLIP 3 skal i tillegg til tidligere nevnte funksjonalitet inneholde fungerende algoritmer for å lære studentenes behov og tilrettelegge oppgaver deretter. Systemet skal automatisk gruppere oppgaver samt forstå hvilke oppgaver som bør gis til hvilke studentene.
  • D.4.3: Evaluering og formidling av TFLIP 3.

Deltagere

Headshot of Anis Yazidi
Anis Yazidi
Headshot of Morten Goodwin
Morten Goodwin
Headshot of Vera Barstad
Vera Barstad