T-FLIP: Testdrevet ferdighetslæring i programmering

WP5: Fagfellevurdering

Fagfellevurdering: I tillegg til at koden analyseres automatisk skal studentene ha muligheten til å bli evaluert og evaluere hverandres kode etter prinsippene for fagfellevurdering.

Leveranser

  • D.5.1: Proof of concept - Fagfellevurdering
  • D.5.2: TFLIP 4. Fagfellevurdering TFLIP 4 bygger direkte videre på TFLIP 3. TFLIP 4 skal i tillegg til tidligere nevnte funksjonalitet inneholde muligheten for fagfellevurderinger. I tillegg til automatisk evaluering, skal innleveringene bli sendt mellom studentene.
  • D.5.3: Evaluering og formidling av TFLIP 4.

Deltagere

Headshot of Rune Andersen
Rune Andersen
Headshot of Ghislain Maurice Norbert Isabwe
Ghislain Maurice Norbert Isabwe