T-FLIP: Testdrevet ferdighetslæring i programmering

Prosjektbeskrivelse

Some project participants
T-FLIP Kickoff

Målet for prosjektet er å prøve ut, og etablere en ny læringsteknologi for studentene i programmeringsfag. Dette gjøres ved å utvikle løsninger og verktøy tett knyttet opp mot den testdrevne ferdighetstreningen de trenger i arbeidslivet. Dette inkluderer evaluering av eksisterende verktøy knyttet opp til arbeidslivet.

T-FLIP Video
  • Arbeidslivsrettet undervisning: Studentene skal jobbe i et miljø som er så likt arbeidslivet som mulig. Dette forbereder dem på en situasjon som er lik det de faktisk vil oppleve i jobb etter endt utdanning.
  • Automatisk evaluering: Studentene skal få mulighet for automatisk evaluering av programkode og tilbakemelding på studentoppgaver (dette må ikke forveksles med langt enklere evaluering av avkryssingsoppgaver). For å utføre slik automatisk analyse må det utvikles små testprogrammer i henhold til testdrevet utviklingsmetode.
  • Fagfellevurdering: I tillegg til at koden analyseres automatisk skal studentene ha muligheten til å bli evaluert og evaluere hverandres kode etter prinsippene for fagfellevurdering.
  • Fleksibel studiehverdag: Studentene skal ha mulighet til å ha en fleksibel studiehverdag uavhengig av lærerens tilgjengelighet. Det gjør at studentene kan jobbe i sitt eget tempo til de tider som passer dem selv best. Slik vil mengdetreningen studentene har behov for være lettere å oppnå.
  • Pedagogisk tilbakemelding og motivasjon: Systemet skal legge opp til et pedagogisk opplegg for formidling av resultatene slik at studentene får konkret evaluering og relevante ressurser knyttet til innleveringen. Dette inkluderer automatisk tilbakemelding med videoer og nettsider med relatert informasjon. Videre skal systemet være bygget slik at studentene motiveres til å arbeide med programmeringsfagene.
  • Behovsbaserte oppgave: Verktøyet skal være i stand til å lære seg hver enkelt students utfordringer og foreslå behovsbaserte oppgaver.
Over all T-FLIP architecture
T-FLIP Arkitektur

Prosjektet varer i to år fra 2015-08 til 2017-09 og er delvis finansiert av Norgesuniversitetet.